Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România preia coordonarea – Coaliției pentru Dezvoltarea României pentru următoarele șase luni – O nouă coordonare același angajament ferm

București, 4 iulie 2018. Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR), una dintre cele mai importante inițiative ale mediului de afaceri din România, va fi coordonată în perioada iulie – decembrie 2018 de către Adela Jansen, în calitatea sa de membru al conducerii Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER). Coordonarea CDR este rotativă, iar CCIFER preia această responsabilitate de la Camera de Comerț Româno-Germană (AHK) după 6 luni de coordonare realizată de către președintele său, Dragoș Anastasiu.

Principalele direcții de acțiune ale Coaliției în perioada mandatului Adelei Jansen vor urmări liniile strategice stabilite de CDR pentru anul în curs și anume:

  • Creșterea competitivității pe piața muncii prin găsirea unor soluții de acoperire a deficitului de forță de muncă;

  • Simplificarea și debirocratizarea în mod special a procedurilor administrative;

  • Deblocarea unor proiecte concrete de investiții publice;

  • Contribuție la stabilizarea cadrului fiscal

În prima parte a anului, reprezentanții CDR au participat la consultări referitoare la modificări de acte normative. „Realizarea unui cadru legislativ clar, nu prin OUG, va da multă încredere mediului privat de a participa sau chiar de a iniția proiecte concrete în lunile care urmează”, a adăugat Adela Jansen, reprezentantul CDR.

În ceea ce privește problematica din domeniul pieței muncii, CDR a înaintat deja autorităților soluții concrete pe termen scurt referitoare la ajustarea cadrului legislativ existent. Cu sprijinul experților din companiile membre CDR, va fi realizat un studiu care va completa soluțiile proactive menite să micșoreze deficitul de forță de muncă, dar și decalajul dintre nevoia de competențe solicitate de mediul de afaceri față de ceea ce livrează școala. În același timp, studiul va propune măsuri concrete pentru a încuraja mediul de afaceri să investească în învățământ. Studiul va porni de la realitatea și perspectivele economice și demografice ale României, politicile publice și inițiativele recente în acest domeniu, comparativ cu exemple din alte țări, identificând arii noi de intervenție pe termen scurt, precum și proiecte pe termen lung, pentru a fi susținute de autorități publice centrale, locale și mediu privat.

Chiar dacă România este una dintre principalele furnizoare de mână de lucru cu expertiză înaltă în domeniul IT, este încă o țară în care s-a reușit doar în foarte mică măsură detronarea ghișeelor prin digitalizarea serviciilor administrative. Specialiștii CDR au capacitatea de a elabora propuneri concrete cu privire la simplificarea procesului birocratic. „Suntem pregătiți să sprijinim Executivul cu idei și propuneri în acest sens. Simplificarea, debirocratizarea și digitalizarea sunt necesare în orice domeniu, în orice industrie, lasă loc pentru eficiență și valoare adaugată, pentru creștere de competențe” a adăugat Adela Jansen.

Prin agenda sa, CDR urmărește constant creșterea competitivității economice. Aceasta nu poate fi atinsă decât prin dezvoltarea infrastructurii, prin predictibilitate și stabilitate legislativă și fiscală necesară pentru încrederea investitorilor români sau străini. Creșterea productivității va asigura și o creștere sustenabilă a nivelului de trai pentru cetățeni.

CDR își reafirmă totodată angajamentul pentru menținerea unui dialog deschis și permanent, atât cu reprezentanții Guvernului României, cât și cu membri ai Parlamentului și ai partidelor politice, pentru a identifica acele măsuri menite să asigure, pe termen lung, o dezvoltare economică solidă a țării. Astfel, grupurile de experți ale CDR vor continua să furnizeze documente de poziție și propuneri concrete pentru revitalizarea politicilor publice în principalele domenii de activitate.


Despre Coaliția pentru Dezvoltarea României

Coaliția este o inițiativă privată, apolitică, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi și reunește 45 de organizații și membri asociați. Membrii CDR contribuie voluntar cu resursele și expertiza necesară formulării unor opinii comune cu privire la politici publice cu impact asupra mediului de afaceri. Coaliția pentru Dezvoltarea României reprezintă peste 54 000 de companii, care generează în jur de 1,2 milioane de locuri de muncă și peste 50% din PIB.

Scopul Coaliției

Scopul Coaliției este de a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituții publice pe teme care au impact asupra climatului economic și de afaceri din România.

Activitatea Coaliției

CDR își desfășoară activitatea începând cu anul 2013, prin intermediul a 13 grupuri de lucru specializate pe următoarele domenii de activitate: Agricultură, Antreprenoriat, Educație, Energie, Fiscalitate, Fonduri Europene, Infrastructură, IT&C, Mediu, Muncă, Sănătate, Servicii Financiare și Turism. Grupurile de lucru sunt formate din profesioniști și personalități cheie din mediul de afaceri, care reprezintă atât capitalul autohton, cât și cel străin. Grupurile de lucru sunt concepute să ofere sprijin și asistență de specialitate miniștrilor de resort în special pentru formularea de politici publice care contribuie la creșterea competitivității economiei românești.