Coaliția pentru Dezvoltarea României: Pentru ca România să poată continua să se dezvolte, este important ca relația dintre angajatori și angajați să rămână echilibrată

Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) consideră că este important să se păstreze un echilibru în relația dintre angajatori și angajați, în contextul în care în Parlamentul României se discută mai multe proiecte de modificare a Legii nr. 62/2011 privind Dialogul Social (LDS). În plus, CDR a făcut de curând publice concluziile îngrijorătoare ale studiului privind forța de muncă din România, care confirmă că situația din piața muncii este deja tensionată ca urmarea a deficitului de forță de muncă.

De la intrarea sa în vigoare în 2011, LDS a creat beneficii semnificative în piața muncii, atât pentru salariați, cât și pentru angajatori (drepturile salariale și nesalariale au crescut constant, de asemenea numărul de contracte colective la nivel companie, s-au înregistrat mai puține conflicte de muncă etc.).

Luând în calcul necesitatea obiectivă de revizuire periodică a legislației în domeniul dialogului social, CDR consideră totuși că această revizuire trebuie să aibă în centrul său interesul primordial al dezvoltării economice și sociale în beneficiul tuturor actorilor implicați. Procesul de revizuire în sine trebuie să fie unul extrem de transparent și coerent, care să coaguleze toate punctele de vedere relevante și legitime (organizații sindicale și patronale, reprezentanți ai salariaților și ai mediului de afaceri, societate civilă). În acest sens, CDR consideră că numărul mare de proiecte de modificare a LDS din ultima perioadă, discuțiile paralele și necoagulate desfășurate pe multiple planuri nu sunt de natură să contribuie la transparența și coerența procesului de revizuire.

În opinia noastră, revizuirea LDS trebuie să țină cont de câteva principii fundamentale:

  • dialogul social trebuie să reprezinte un factor favorizant al competitivității economiei naționale (trebuie depășită ideea că dialogul social și competitivitatea sunt noțiuni antagonice)
  • climatul social sănătos contribuie esențial la performanța economică a angajatorilor, creând astfel premisele unui nivel de trai crescut pentru angajați
  • dialogul social nu trebuie să favorizeze conflictele de muncă, ci să contribuie la evitarea lor
  • procesul de dialog social trebuie simplificat, aducând suplețe și agilitate în relațiile dintre partenerii sociali și nu formalism ori birocrație excesive
  • dialogul social trebuie să fie unul constructiv, în care partenerii sociali identifică împreună soluții economice și sociale adecvate.

CDR consideră că ultimul proiect de modificare a LDS, aflat în prezent în dezbatere parlamentară la Senat, și mai cu seama amendamentele propuse în Senat, se îndepărtează mult de aceste principii. Astfel, unele prevederi tind să protejeze sau să favorizeze în mod neechilibrat organizațiile sindicale, deși ar trebui ca angajații să fie beneficiarii principali ai acestor modificări.

Alte de prevederi vizează îngreunarea procesului de negociere și de dialog, ori impietează serios asupra independenței decizionale a angajatorilor în ceea ce privește strategiile de dezvoltare.

Putem menționa câteva exemple contrare acestor principii: extinderea semnificativă a sferei de activități economice pe care sindicatele le pot desfășura, exceptarea neîntemeiată a acestor activități economice de la controlul specific al autorităților competente, participarea obligatorie a sindicatelor la dezbaterile organismelor de conducere (consilii de administrație), complicarea și birocratizarea excesivă a criteriilor de reprezentare a salariaților în negocierea la nivel de companie, extinderea automată a efectelor contractelor colective de muncă încheiate la nivelul unui sector de activitate și asupra unor angajatori și angajați care nu au fost parte la negocierea și semnarea lor, posibilitatea declanșării unor conflicte de muncă pe perioada de valabilitate a contractelor colective de muncă valabil încheiate cu acordul partenerilor sociali etc.

CDR susține și sprijină existența unui dialog social la nivel de companie, grup de unități și sector, acesta fiind esențial pentru dezvoltarea economiei României și bunăstarea cetățenilor evoluție care poate fi asigurată doar prin performanță și competitivitate.

CDR a luat act de faptul că, după adoptarea LDS în 2011, numărul contractelor colective la nivel de companie a crescut semnificativ, în timp ce numărul contractelor colective de muncă încheiate la nivel de sector a scăzut. Experiența anterioară adoptării LDS în anul 2011 arăta deja o apetență scăzută a partenerilor sociali pentru negocierea și încheierea unor contracte colective de muncă la acest nivel. CDR înțelege necesitatea încheierii contractelor la nivel sectorial și are convingerea că acestea vor putea fi încheiate cu condiția unei corecte reprezentări a patronatelor și federațiilor sindicale, prin definirea corectă a sectoarelor și prin identificarea punctelor comune de interes.

Considerăm că proiectul de modificare a LDS și mai ales amendamentele aduse acestuia contravin scopului primordial al încheierii unui acord colectiv, prin care se dorește tocmai menținerea unui dialog social real și a evitării declanșării unui conflict colectiv de muncă.

Specialiștii CDR au expertiza și dorința să participe la revizuirea acestui act legislativ extrem de important atât pentru angajatori, cât și pentru angajați, și care are un impact esențial asupra societății în ansamblu.

Coaliția pentru Dezvoltarea României face un apel la echilibru și coerență în procesul de legiferare. Ne dorim un dialog constructiv cu autoritățile statului, din care să rezulte un cadru legislativ favorabil dialogului social în România.


Despre Coaliția pentru Dezvoltarea României

Coaliția este o inițiativă privată, apolitică, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi și reunește 45 de organizații și membri asociați. Membrii CDR contribuie voluntar cu resursele și expertiza necesară formulării unor opinii comune cu privire la politici publice cu impact asupra mediului de afaceri. Coaliția pentru Dezvoltarea României reprezintă peste 54 000 de companii care generează în jur de 1,2 milioane de locuri de muncă și peste 50% din PIB.

Scopul Coaliției

Scopul Coaliției este de a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituții publice pe teme care au impact asupra climatului economic și de afaceri din România.