Încrederea este un factor cheie pentru a continua să atragem investiții

În urma publicării raportului Comisiei Europene privind progresele României în cadrul mecanismului de cooperare și verificare, Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) își exprimă îngrijorarea privind deficitul de încredere pe care România îl acumulează față de instituțiile europene.

Atractivitatea României este direct afectată de acest regres în condițiile în care încrederea în mecanismele justiției, în principiile statului de drept și în valorile europene sunt criterii esențiale în decizia de a dezvolta investiții noi.

Pentru companiile din România, Europa este un factor de stabilitate și de creștere, de aceea ele vor beneficia în mod direct de restabilirea rapidă a unui dialog eficient și de încredere între autoritățile române și cele europene.

Creșterea economică înregistrată în ultimii ani este un avantaj erodat de factori structurali precum deficitul de forță de muncă, lipsa de predictibilitate a reformelor, regresul în indicii de competitivitate internaționali.

În zorii primei președinții a României la Consiliul Uniunii Europene, considerăm că este deosebit de important ca instituțiile statului român să proiecteze o imagine credibilă, care să crească capitalul de încredere față de oportunitățile economice ale pieței românești și să fie sursă de predictibilitate pentru investițiile viitoare.

De asemenea, Uniunea Europeană este o sursă de finanțare stabilă a proiectelor de dezvoltare publice și private care contribuie la convergența economică și socială, alături de creșterea productivității interne și creșterea nivelului de trai.

Adeziunea României la Uniunea Europeană a avut drept obiectiv și adoptarea practicilor democrațiilor solide și a recomandărilor europene, care până în prezent au fost sursă de consolidare și dezvoltare. Prin urmare, cerem Guvernului ca recomandările Comisiei făcute în MCV să fie asumate în mod constructiv de statul român pentru a recâștiga rapid încrederea partenerilor noștri și ca un prim pas în construirea încrederii pe plan local și internațional.


Despre Coaliția pentru Dezvoltarea României

Coaliția este o inițiativă privată, apolitică, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi și reunește 45 de organizații și membri asociați. Membrii CDR contribuie voluntar cu resursele și expertiza necesară formulării unor opinii comune cu privire la politici publice cu impact asupra mediului de afaceri. Coaliția pentru Dezvoltarea României reprezintă peste 54 000 de companii care generează în jur de 1,2 milioane de locuri de muncă și peste 50% din PIB.

Scopul Coaliției

Scopul Coaliției este de a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituții publice pe teme care au impact asupra climatului economic și de afaceri din România.