CDR reclamă lipsa de transparență și corectitudine legislativă, procedurală și economică în cazul deciziei recente de a înstrăina cu titlu gratuit o proprietate valoroasă a statului

Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) dezaprobă decizia Parlamentului României de a transfera cu titlu gratuit un teren cu suprafața de 46 ha din zona de nord a Capitalei din proprietatea statului în proprietatea unei entități private. Lipsa de fundament economic, de transparență procedurală într-un moment în care economia României traversează o perioadă dificilă conferă acestei decizii un caracter îndoielnic și ridică semne de întrebare privind corectitudinea întregului proces, indiferent care ar fi numele beneficiarului.

În plus, CDR consideră că proiectul de lege adoptat de Parlament eludează mediul concurențial din România și creează un precedent grav atât prin valoarea prejudiciului economic generat cât și prin implicarea celui mai înalt for legislativ al României într-un proiect cu impact major la nivelul Capitalei, fără derularea de consultări transparente cu toate părțile interesate.

Transferul cu titlu gratuit al terenului din zona Romexpo este profund discriminatoriu față de alți investitori interesați de valorificarea potențialului economic al acestei zone și  transmite un mesaj de neîncredere în climatul investițional pe care România îl oferă.

CDR promovează transparența decizională, dialogul public-privat constructiv și responsabilitatea decidenților care trebuie să fie la baza întregului proces legislativ și solicită autorităților abilitate să impună Parlamentului României revenirea asupra acestei decizii, astfel încât să fie parcurse toate etapele de consultare publică și tehnică legislativă care să asigure că deciziile adoptate servesc cu adevărat intereselor reale ale statului român și cetățenilor săi.