CDR solicită urgentarea distribuirii granturilor de 1 miliard de euro pentru IMM-uri și alte întreprinderi mari afiliate lor

Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) solicită Guvernului României urgentarea distribuirii către întreprinderile mici și mijlocii eligibile și altor întreprinderi mari afiliate a granturilor cofinanțate din fonduri europene nerambursabile, în valoare totală de 1 miliard de euro.

CDR a semnalat deja în repetate rânduri nevoia de susținere a antreprenorilor, IMM-urilor și companiilor mari ca fiind esențială pentru a limita efectele crizei sanitare și economice și pentru o relansare economică rapidă, contribuind în același timp la sustenabilitatea finanțelor publice și la evitarea derapajelor macroeconomice pe care acest șoc complex le-ar putea crea pentru România.

Cu privire la procesul de solicitare demarat de Guvern prin lansarea unui portal dedicat, în urma unei analize, pentru o implementare eficientă, CDR consideră necesare:

  • Îmbunătățirea comunicării, mai ales înainte de ultima fază de depunere efectivă a aplicațiilor.
  • Publicarea la timp și în formă completă a informațiilor despre toate cele trei programe de granturi, inclusiv a normelor de aplicare și a ghidurilor finale pentru investiții de până la 200.000 euro, pentru capital de lucru de până la 150.000 euro și microgranturi de 2.000 euro – astfel încât să poată fi accesate de potențialii beneficiari, mai ales că alocarea fondurilor se va face pe principiul “primul venit, primul servit”.
  • Extinderea termenului de depunere, întrucât cele 10 zile care se preconizează că vor fi disponibile sunt insuficiente în condițiile în care se dorește ca aproximativ 50.000 companii să beneficieze de microgranturi, și peste 115.000 de finanțare pentru capital de lucru sau investiții.
  • Clarificarea documentațiilor tehnice ale instrumentelor de finanțare în privința complementarității schemelor de finanțare existente, pentru a preveni cazurile în care beneficiarii sunt eligibili să utilizeze instrumente de finanțare multiple pentru implementarea proiectelor.
  • Consolidarea capacității administrative a instituțiilor publice care vor gestiona aceste instrumente de finanțare, aspect esențial pentru a asigura evaluarea temeinică, eficace și un acces suficient de rapid la resursele de finanțare pentru susținerea economiei reale.
  • Asigurarea cu celeritate a evaluării cererilor de plată și/sau rambursare pentru a se asigura susținerea fluxului de capital necesar implementării proiectelor.
  • O cooperare bună cu instituțiile financiare și sistemul bancar care au un rol esențial în susținerea antreprenorilor și asigurarea succesului implementării acestor proiecte.

CDR consideră că pe fondul dezechilibrelor pe care România le înregistrează la nivelul sectoarelor economice, aceste instrumente de finanțare, corect evaluate din perspectiva impactului în economie și implementate la timp și eficient,  pot contribui la remedierea acestor probleme și la consolidarea potențialului de creștere economică.

CDR solicită integrarea opiniilor tuturor părților implicate în procesul de elaborare și legiferare, astfel considerăm că forma OUG 130 votată în Parlament integrează elemente suplimentare care inițial lipseau din ordonanță.