[Comunicat de presă] Coaliția pentru Dezvoltarea României salută adoptarea de către Parlament a proiectelor de modificare a Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală

După mai mult de trei ani de discuții, analize și evaluări la care au participat atât mediul de afaceri reprezentat de Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR), cât și autoritățile competente (Ministerul de Finanțe, Senat, Camera Deputaților), ieri, 24 noiembrie 2020, Parlamentul, prin Camera Deputaților, for decizional, a adoptat proiectele de modificare a Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală.

Salutăm concretizarea dialogului avut în modificări cheie aduse celor două Coduri, modificări care vor aduce legislația fiscală românească în linie cu practica europeană, vor crește atractivitatea României ca destinație de investiții și vor consolida parteneriatul dintre contribuabili și autoritățile fiscale.

Printre cele mai importante modificări ale Codului fiscal, promovate de mediul de afaceri și adoptate, amintim:

Cheltuielile cu telemunca, deductibile – Cheltuielile angajatorului aferente activității desfășurate de salariați în acest regim de telemuncă sunt deductibile fiscal. De asemenea, sunt neimpozabile sumele acordate lunar angajaților care desfășoară telemuncă în limita a 400 lei.

Consolidarea fiscală:  Pierderile şi profiturile fiscale ale societăţilor care formează un grup se vor putea cumula și impozitul se va aplica asupra diferenţei pozitive dintre acestea.

Deducerea integrală a provizioanelor pentru deprecierea creanțelor – Provizioanele pentru deprecierea creanțelor devin integral deductibile, fiind eliminat pragul actual de 30%.

Recuperarea TVA plătită la buget pentru facturi neîncasate de la persoane fizice – În cazul creanțelor neîncasate de la persoanele fizice în termen de 12 luni de la termenul de plată/data facturii, suma TVA aferentă poate fi recuperată.

Totodată, modificările semnificative aduse Codului de Procedură Fiscală reprezintă un pas important în echilibrarea relației dintre contribuabili și autoritățile fiscale. Menționăm câteva dintre cele mai importante schimbări:

Inspecția fiscală: – Se introduce posibilitatea reverificării unei perioade supuse anterior inspecției și la cererea contribuabilului, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de lege. De asemenea, apare necesitatea suspendării inspecției fiscale fără impunere până la clarificarea cauzei penale.

Activitatea de soluționare a contestațiilor de la ANAF la MFP – Se schimbă competența de soluționare a contestațiilor de la ANAF la MFP, structurile de soluționare a contestațiilor existente la nivelul ANAF fiind preluate în cadrul MFP.

Reexaminarea deciziilor de soluționare a contestațiilor – se introduce posibilitatea reexaminării deciziilor de soluționare a contestațiilor la solicitarea companiilor în anumite situații.

„După un proces de consultare lung și uneori anevoios, ne bucurăm să constatăm că fiscalitatea românească face un pas important spre normalitate și actualitate. Modificarea celor două Coduri a fost laitmotivul discuțiilor noastre cu decidenții în ultimii trei ani. Multe dintre modificări au fost susținute de mediul de afaceri care a contribuit la redactarea lor, oferind practic experiența și cunoștințele în beneficiul public. Desigur că există arii unde mai pot fi aduse îmbunătățiri și, evident, dialogul constructiv al CDR cu autoritățile pe teme fiscale va continua.” a declarat Daniel Anghel, coordonatorul grupului de lucru pe fiscalitate din cadrul CDR.