COMUNICAT DE PRESĂ: România are nevoie de investiții pentru o administrație fiscală performantă

Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR)  salută publicarea pentru consultare a variantei actualizate a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) care preia mai multe propuneri de proiecte și reforme avansate de sectorul privat, cu precădere în ceea ce privește transformarea digitală, educația, tranziția verde.

 

În timp ce apreciem eforturile susținute ale echipelor ministerelor de linie și ale Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de a agrega și armoniza această nouă variantă a PNRR, nu putem să nu remarcăm faptul că reforma Agenție Naționale pentru Administrare Fiscală este menționată doar generic, fără a indica măsuri și propuneri concrete, așa cum ne-am fi așteptat pentru acest domeniu strategic pentru economia și societatea românească. Reforma ANAF este o reformă cheie de care România are nevoie acută, atât din perspectiva redresării economice, cât și din perspectiva creșterii competitivității și a calității vieții.

 

Prin includerea reformei  ANAF în PNRR, fără o individualizare clară, România riscă să nu valorifice nici de această dată oportunitatea de a finanța și operaționaliza modernizarea reală, transformarea digitală complexă și completă a administrației fiscale, în ciuda impactului pozitiv dovedit de experiența altor state la nivelul îmbunătățirii nivelului de colectare a veniturilor bugetare sau de fiscalizare a economiei.

 

Pilonul II aferent transformării digitale prevede digitalizarea sistemului de colectare a taxelor, inclusiv servicii de e-facturare, însă acestea sunt câteva elemente importante ale unui puzzle mai mare pe care este datoria noastră să-l includem și să-l rezolvăm în PNRR. În viziunea mediului de afaceri, reforma ANAF este un proiect de sine stătător, care se subsumează în totalitate atât recomandărilor de țară formulate de către Comisia Europeană în mod repetat în ultimii ani, cât și criteriilor de eligibilitate prevăzute de Mecanismul de Redresare și Reziliență. Acest proiect trebuie să beneficieze de o planificare coerentă și riguroasă, de o alocare corespunzătoare, toate acestea având menirea să asigure implementarea sa până la finalul lui 2026, termenul limită pentru finanțare prin PNRR.

 

Considerăm că reforma ANAF trebuie să cuprindă pe lângă digitalizarea colectării taxelor și servicii de e-facturare deja prevăzute în PNRR, și implementarea unor soluții tehnice de dialog la distanță cu reprezentanții ANAF, controlul fiscal la distanță, îmbunătățirea sistemelor de declarare  a veniturilor, impozitelor și taxelor datorate de persoane fizice, îmbunătățirea serviciilor oferite prin Spațiul Privat Virtual si a fișei pe plătitor, precum si investiții critice în capital uman pentru re-skilling și up-skilling, atât pe parte tehnică, cât și în ceea ce privește relaționarea cu contribuabilii.

 

Lansăm un apel, în numele mediului de afaceri, pentru ca reforma ANAF, placă turnantă pentru orice direcție de dezvoltare a României, să fie individualizată și detaliată în versiunea PNRR care va fi înaintată acum Comisiei Europene pentru începerea negocierilor, sporind astfel șansele pentru aprobarea și implementarea cu celeritate a acestei reforme. CDR își exprimă disponibilitatea de a veni cu propuneri concrete în sprijinul elaborării acestui proiect.