Tratamentul fiscal al tichetelor cadou și clarificarea facilităților aplicabile pentru educația timpurie

Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) consideră că dialogul constant între autorități și mediul de afaceri este fundamental pentru elaborarea unor politici publice sustenabile și pentru asigurarea predictibilității și stabilității cadrului legislativ în general, inclusiv al celui fiscal.

În materie de fiscalitate, CDR este deschisă la dialog cu Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), cu Guvernul și Parlamentul în general, pentru a identifica cele mai potrivite măsuri care să servească deopotrivă obiectivelor legate de echilibrul bugetar, cât și nevoii de a asigura un climat investițional atractiv, precum și pentru a clarifica teme fiscale importante și de actualitate.

În prezent, un astfel de dialog este necesar pe subiecte precum reglementarea viitoare clară a tratamentului fiscal al tichetelor cadou sau clarificarea facilităților aplicabile pentru educația timpurie (a căror aplicabilitate a fost recent suspendată prin OUG nr. 19/2021). Lipsa dialogului real pe aceste teme importante pentru întregul mediu de afaceri a ridicat nivelul de impredictibilitate în materie
fiscală, într-o perioadă oricum dominată de incertitudine și nesiguranță.

Experții CDR semnalează în continuare lipsa de claritate a legislației privind tratamentul fiscal al tichetelor-cadou și consideră că se impune o poziție tranșantă din partea autorităților fiscale asupra modului de impozitare a acestora în prezent și în viitor. Aceste clarificări sunt necesare pentru o aplicare unitară în piață a fiscalității acestor instrumente de plată, eliminând concurența neloială, pe criterii fiscale, la care s-a ajuns în prezent.

În ceea ce privește facilitățile fiscale pentru educație timpurie, mediul de afaceri a salutat măsura adoptată anul trecut de Parlamentul României și și-a manifestat interesul de a contribui la elaborarea normelor de aplicare, având în vedere că o parte din companii au acordat încă de la începutul anului 2021 aceste facilități angajaților. CDR consideră că măsura este benefică pentru creșterea nivelului de educație din România și pentru stimularea angajaților cu copii și consideră că, prin dialog, se pot găsi soluții alternative, în urma unei analize de impact transparente.

Coaliția pentru Dezvoltarea României reiterează disponibilitatea și deschiderea către un dialog constructiv cu autoritățile, atât pe marginea subiectelor semnalate precum și în contextul mai larg al reformei ANAF și al efortului continuu de modernizare a cadrului fiscal.