Comunicat de presă – Acord de colaborare cu Guvernul și întâlnirea din 16 iunie 2022 între reprezentanții CDR și cei ai Guvernului

Guvernul României, prin Prim-ministrul Nicolae Ciucă și membrii Coaliției pentru Dezvoltarea României, care reunește cele mai importante organizații ale mediului de afaceri din țară, au semnat un nou Acord de colaborare privind consultarea pe câteva teme strategice pentru mediul de afaceri din România. Acest acord este o continuare a dialogului constant pe care CDR l-a avut cu toate guvernele României în ultimul deceniu și vine să redefinească prioritățile pentru economia țării noastre, în contextul provocărilor din ultimii ani și al schimbărilor majore pe care le anticipăm.

În acest context a avut loc și o întâlnire de lucru în data de 16 iunie în care reprezentanții CDR și cei ai Guvernului au avut un schimb de idei pe marginea celor 6 teme strategice care vor face obiectul dialogului. Ambele părți s-au angajat că vor exista întâlniri periodice în care vor depune eforturi pentru a progresa pe aceste teme importate cum sunt:

1. Stabilitatea macro-economică care trebuie atinsă prin creșterea competitivității economiei românești, măsuri pentru reducerea deficitului bugetar și atragerea de noi investiții. Plecând de la necesitatea unui cadru fiscal predictibil și reducerii deficitului bugetar, sunt imperative digitalizarea administrației fiscale, combaterea evaziunii fiscale și creșterea încasărilor la buget, fără schimbări ale cadrului fiscal care să nu fie discutate cu mediul de afaceri.

2. Alocarea eficientă și fără întârziere a resurselor bugetare și europene pentru redresare și reziliență. Este esențial ca PNRR să fie implementat fără întârzieri astfel încât România să poată utiliza complet sumele disponibile prin acest mecanism esențial pentru modernizarea statului. Îmbunătățirea accesului la finanțare al firmelor, adresarea provocărilor structurale ale mediului privat, mobilizarea resurselor financiare prin piața de capital sunt, de asemenea, necesare pentru recuperarea decalajelor de dezvoltare față de Vestul Europei.

3. Dezvoltarea durabilă a României în acord cu politicile agreate la nivelul Uniunii Europene. Este necesar un nou model de piață a energiei sub toate aspectele ei, creșterea eficienței energetice și sprijinirea tehnologiilor mai puțin dăunătoare mediului înconjurător. Sunt imperative susținerea tranziției accelerate spre o economie circulară și reforme structurale în domeniile managementului deșeurilor.

4. Modernizarea interacțiunii dintre mediul public și cel privat prin digitalizare și debirocratizare, prin modernizarea legislației care are un impact profund asupra activității companiilor din România, dar și prin îmbunătățirea capacității administrative și a organizării instituționale Reducerea corupției, a risipei administrative, predictibilitatea legislativă și îmbunătățirea actului de justiție rămân prioritare.

5. Educația și reforma educației pentru a putea face față provocărilor din următorul deceniu rămân importante pentru mediul de afaceri. România trebuie să remedieze analfabetismul funcțional, să-și modernizeze școlile și să echipeze profesorii cu principii noi și moderne de predare, totul într-un cadru transparent și în dialog cu toți cei interesați.

6. Sănătatea rămâne o prioritate și un domeniu unde România are multe decalaje de recuperat. Sunt necesare investiții pentru modernizarea spitalelor și pentru adaptarea lor la noile tendințe din telemedicină. Sistemul de sănătate trebuie digitalizat și transparentizat. Sunt necesare investiții semnificative în programele naționale de prevenție și în educația sanitară a cetățenilor.

Membrii CDR consideră că este important să existe acest dialog structurat între mediul de afaceri și Guvernul României pentru a putea face față provocărilor pe care le anticipăm în perioada următoare, pentru a valorifica Planul Național pentru Redresare și Reziliență, dar și pentru a crește competitivitatea economiei românești. Acordul de colaborare nu își propune să creeze un canal nou de consultare și nici să excludă alte părți legitime și interesate, ci este mai degrabă angajamentul organizațiilor membre CDR de a veni în fața Guvernului cu puncte de vedere comune pe aceste teme de importanță majoră.

Despre Coaliția pentru Dezvoltarea României
CDR reunește în cele 20 de asociații ale sale reprezentanți ai investitorilor români și străini în România și este condusă de un Consiliu Director format din președinții și vicepreședinții a opt asociații de business: Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Camera de Comerț Americană în România (AmCham), Camera de Comerț Franceză în România (CCIFER), Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK), Confederația Patronală CONCORDIA, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), Consiliul Investitorilor Străini (FIC) și Romanian Business Leaders (RBL). Coordonarea Coaliției este asigurată prin rotație de către unul din membrii Consiliului Director, pentru o perioadă de șase luni.