Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR) este o iniţiativă privată, apolitică, alcătuită din cele mai reprezentative organizații ale mediului de afaceri din România. CDR este construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi, fiecare dintre aceștia remarcându-se printr-o poziționare solidă ca organizații. (Principii de guvernare CDR)

Scop

Scopul Coaliţiei este de a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituţii publice pe teme care au impact asupra climatului economic și de afaceri din România. Coaliția a semnat un Memorandum de Colaborare cu Guvernul.

Comitetul de Coordonare

Camera de Comerț Americană în România

AmCham Romania


Ionuț Simion

Preşedinte


Elisabeta Moraru

Board member


Anca Harasim

Director Executiv


Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România


Florin Pogonaru

Preşedinte


Ana Bobircă

Vicepreşedinte


Alexandru Dincovici

Director Executiv


Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private mici şi mijlocii din România


Florin Jianu

Preşedinte


Confederanţia Patronală Concordia


Steven van Groningen

Preşedinte


Radu Burnete

Director Executiv


Consiliul Investitorilor Străini


Ramona Jurubiță

Preşedinte


Eric Stab

Vicepreşedinte


Doina Ciomag

Director Executiv


Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Franceză în România


François Coste

Preşedinte


Adriana Record

Director Executiv


Camera de Comerţ şi Industrie Română-Germană


Dragoș Anastasiu

Preşedinte


Sebastian Metz

Manager General şi Membru al Comitetului de Conducere


Romanian Business Leaders


Dragoș Roșca

Preşedinte


Dragoș Petrescu

Vicepreşedinte


Membri

CDR este alcătuită din asociaţii de afaceri şi Camere de Comerţ.

Task Forces

Pentru a-și atinge obiectivele, CDR își desfășoară activitatea prin intermediul a 14 grupuri de lucru tematice conectate cu agenda economică, precum și cu cea extinsă interconectată a ministerelor. Aceste grupuri de lucru sunt coordonate de lideri experți în aceste domenii și alcătuite din reprezentanți la nivel de management din companiile organizațiilor membre.

Coordonare

Prezentă

Precedentă

Dragoș Anastasiu

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană


Începând cu 1 ianuarie 2021, coordonarea Coaliției a fost preluată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, prin Dragoș Anastasiu, Președinte AHK.

Dragoș Petrescu

RBL


Secretariat

Prezent

Maria Șerban

AHK


Precedent

Lavinia Antone

RBL