Pentru a-și atinge obiectivele, CDR a constituit 6 grupuri de lucru conectate la agenda economică și la o mai cuprinzătoare agendă interconectată a ministerelor. Aceste grupuri sunt coordonate de experți de vârf în domeniul lor de activitate, iar membrii sunt delegați de către organizațiile participante de la nivel de top management.

1. Stabilitate macroeconomică

 

Descriere

Grupul de lucru pentru Stabilitate macro-economică abordează teme precum creșterea competitivității economiei românești, măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, și atragerea de noi investiții. Plecând de la necesitatea unui cadrul fiscal predictibil și reducerii deficitului bugetar, grupul de lucru pentru Stabilitate macro-economică abordează teme precum digitalizarea administrației fiscale, combaterea evaziunii fiscale și creșterea încasărilor la buget.

 

Prioritati

 1. Stabilitate macroeconomică

Reducerea deficitului bugetar (combaterea evaziunii fiscale, reducerea decalajului de TVA)

Planificarea multianuală a bugetului de stat

 1. Reforma și digitalizarea ANAF

SAF-T, RO e-factura, RO e-transport, SPV, Big Data, etc.

 1. Politica fiscală:

Impozitarea muncii și plafonarea CAS şi CASS, cota unică, PNRR – revizuirea cadrului fiscal, schimbări fiscale la nivel internațional (în contextul reformelor în UE şi aderării la OECD)

 

Echipa

Co-chairs

Alexandru Milcev

AmCham


Co-chairs

Daniel Anghel

FIC


Raportori

Ana-Maria Ciobanu

AmCham


Raportori

Madalina Dragomir

FIC


2. Finanțarea economiei cu fonduri europene

 

Descriere

Grupul de lucru discuta cu interlocutori relevanti pe teme precum: programarea si planificarea resurselor europene si bugetare; programe de finantare si instrumente financiare; ajutorul de stat;  mobilizarea capitalului privat pentru crestere si investitii, Uniunea Pietelor de Capital:  stimularea finantarii private, finantarea verde, investitiile fondurilor de pensii; reforme structurale si ajustare: imbunatatirea accesului la finantare al firmelor locale; capacitate administrativa si organizare institutionala.

 

Prioritati

 1. Programarea si planificarea resurselor europene si bugetare – abordare integrată – programarea și planificarea noilor PO; implementarea reformelor și începerea investițiilor din PNRR, cu impact asupra mediului de afaceri; utilizarea resurselor corespunzătoare PO din cadrele financiare anterioare
 2. Programe de finanțare și instrumente financiare – alocarea resurselor financiare (europene și bugetare) și măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri; implementarea instrumentelor financiare; ajutor de stat
 3. Mobilizarea capitalului privat pentru creștere și investiții; uniunea piețelor de capital – finanțarea prin piața de capital (acțiuni și obligațiuni); stimularea investițiilor private; finanțare verde; investiții în fondurile de pensii – pilonul II și pilonul III
 4. Reforme structurale și de ajustare – îmbunătățirea accesului la finanțare pentru firmele locale prin: abordarea provocărilor structurale ale mediului privat (structura capitalurilor, sănătatea financiară a firmelor, distribuția sectorială, valoarea adăugată, dimensiunea și vârsta firmelor), diversificarea surselor și metodelor de finanțare, utilizarea mecanismelor pieței de capital, îmbunătățirea cadrului de reglementare
 5. Capacitatea administrative și organizarea instituțională – evaluarea necesității de intervenție și dimensiunea acesteia – ajutorul de stat; evaluarea integrate a resurselor bugetare și europene și prioritizarea alocărilor conform obiectivelor de politici publice; Banca pentru Dezvoltare

 

Echipa

Co-chairs

Ana Bobîrcă

AOAR


Co-chairs

Augustin Feneșan

CNIPMMR


Raportori

Andreea Toroiman

CCIFER


Raportori

Beatrice Rednic

CNIPMMR


3. Dezvoltare Durabilă

 

Descriere

Grupul de lucru dedicat Dezvoltării Durabile are două componente principale: Energia și Mediul și lucrează pentru a identifica cele mai bune soluții pentru ca România să aibă un viitor sigur din punct de vedere energetic, țintind în același timp un viitor mai verde prin atingerea obiectivelor stabilite prin Pactul Verde European și pachetul legislativ Fit for 55.

 

Prioritati

 1. Încurajarea dezvoltării unui nou model de piață energetică: stimularea producției de energie verde prin accelerarea investițiilor în capacități RES (surse de energie regenerabilă) noi și promovarea Legii Offshore; îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rețelei de transmisie și distribuție (atât pentru energie electrică, cât și pentru gaz), și asigurarea interconectării cu rețelele europene; sitmularea și promovarea unor produse furnizate diverse, flexibile și mature; stimularea utilizării inteligenței artificiale, digitalizării și modurilor de comunicare pentru a îmbunătăți și eficientiza utilizarea energiei în toate ariile; stimularea cercetării și educației în sectorul energetic.
 2. Noi tehnologii și eficiența energetică: susținerea implementării tehnologiilor verzi și stimularea proiectelor de eficiență energetică pentru a reduce consumul și a minimiza sărăcia energetică.
 3. Implementarea unui Plan Național pentru Managementul Deșeurilor și a Strategiei Naționale pentru Economia Circulară
 4. Pactul Verde European și pachetul Fit for 55: coordonarea și colaborarea între toate nivelurile guvernamentale pentru a acționa în vederea implementării acțiunilor cuprinse în Pactul Verde European și pachetul legislativ Fit for 55; programe europene și comunicare transparentă cu mediul privat.

Echipa

Co-chairs

Livia Stan

AHK


Co-chairs

Tatian Diaconu

CCIFER


Raportori

Carmen Turcu

AHK


Raportori

Denisa Bratu

CCIFER


4. Modernizarea interactiunii statului cu mediul privat

 

Descriere

Grupul de aliniere pentru Modernizarea interacțiunii statului cu sectorul privat își fundamentează activitatea pe necesitatea ca eforturile și resursele membrilor CDR să fie îndreptate către temele de interes comun ale tuturor organizațiilor, precum și către teme majore și complexe de viitor pentru dezvoltarea României, ce necesită coordonarea și acțiunea comună a mai multe organizații.

 

Prioritati

Grupul de aliniere pentru Modernizarea interacțiunii statului cu sectorul privat își fundamentează activitatea pe necesitatea ca eforturile și resursele membrilor CDR să fie îndreptate către temele de interes comun ale tuturor organizațiilor, precum și către teme majore și complexe de viitor pentru dezvoltarea României, ce necesită coordonarea și acțiunea comună a mai multe organizații.

 

Echipa

Co-chairs

Laura Florea

RBL


Co-chairs

Radu Burnete

Concordia


Raportori

Irina Munteanu

RBL


Raportori

Andreea Zalomir

Concordia


5. Sănătate

 

Descriere

Stabilitatea și buna guvernare în sectorul sănătății sunt cruciale pentru dezvoltarea României, sănătatea regăsindu-se astfel printre cele șase teme strategice urmărite de CDR, ca parte a noului format al alianței.

La începutul anului 2022, CCIFER și BRCC au fost alese să coordoneze împreună noul grup de lucru dedicat sănătății, asumându-și reponsabilitatea de a conduce efortul comun al reprezentanților CDR de promovare a unei de mult așteptate schimbări pozitive în sistemul de sănătate din România.

Din partea CCIFER și BRCC, Fady Chreih (Regina Maria) și Anca Bundoi (AstraZeneca) activează ca lideri ai grupului de lucru, susținuți de Ana Amelian Mavru (AOAR) și Ioana-Alexandra Ioniță (BRCC)

 

Prioritati

 1. Telemedicina
 2. Programele de prevenție pentru afecțiunile cu impact ridicat din Strategia Națională pentru sănătate
 3. Registele naționale pentru pacienți
 4. CoCa 2023

 

Echipa

Co-chairs

Anca Bundoi

BRCC


Co-chairs

Fady Chreih

CCIFER


Raportori

Ioana-Alexandra Ioniță

BRCC


Raportori

Ana Amelian Mavru

AOAR


6. Educație

 

Descriere

Grupul de lucru dedicat educației își propune să contribuie active la proiectele educaționale ale României, incluzând ”România Educată” și alte initiative guvernamentale și non-guvernamentale care pot crește calitatea sistemului de învățământ.

 

Prioritati

 1. Alfabetizarea funcțională – programe obligatorii de citire în școli
 2. STEAM în școli – ateliere de lucru de știință aplicată în școli
 3. Transparența în educație – comunicare permanentă cu autoritățile publice

 

Echipa

Co-chairs

Elena Lotrean

Swiss Chamber


Co-chairs

Măriuca Talpeș

RBL


Raportori

Gențiana Avrigeanu

Swiss Chamber